Parking podziemny dwukondygnacyjny przy Hali Stulecia we Wrocławiu

ZOBACZ PROJEKT

REALIZACJA PROJEKTU: 2012-2013

LOKALIZACJA: ul. Wystawowa we Wrocławiu

ZLECENIODAWCA: Budimex S.A.
VROA ARCHITEKCI z Wrocławia

INWESTOR: WP Hala Ludowa Sp.z o.o.

Zlecenie obejmowało wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie Projektu Budowlanego i Wykonawczego parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego w zespole Hali Stulecia przy ul. Wystawowej we Wrocławiu.

Powierzchnia terenu objęta opracowaniem ~ 17 200 m2

Powierzchnia całkowita parkingu ~ 14 000 m2

W ramach zlecenia wykonano dokumentację projektową w zakresie:

 • sieci i przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • sieci i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
 • linii kablowych SN, nn oraz oświetlenia terenu,
 • sieci kanalizacji teletechnicznej i telekomunikacyjnej,
 • instalacji wod-kan,
 • instalacji hydrantowej,
 • instalacji kanalizacji odwodnienia parkingu,
 • instalacji wentylacji pożarowej i oddymiającej,
 • instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń technicznych
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji niskoprądowych.