Stara Kopalnia- Centrum Nauki i Sztuki

ZOBACZ PROJEKT

REALIZACJA PROJEKTU: 2013-2014

LOKALIZACJA: Piotra Wysockiego 29, Wałbrzych

ZLECENIODAWCA: NIZIO Design International z Warszawy

INWESTOR: Gmina Wałbrzych

Zlecenie obejmowało wykonanie wielobranżowej dokumentacji kompleksu 14 budynków byłej Kopalni Węgla Kamiennego JULIA w Wałbrzychu o powierzchni łącznej 22 800m2

– Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy dla 2 budynków w zakresie:

  • kompletnych instalacji sanitarnych, wentylacji
  • kompletnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

– Projekt Wykonawczy ekspozycji stałej oraz aranżacji

pomieszczeń dla 12 budynków w zakresie:

  • instalacji elektrycznych zasilania urządzeń ekspozycji stałej,
  • instalacji oświetlenia ekspozycyjnego, aranżacyjnego i scenicznego
  • sterowania oświetleniem ekspozycyjnym, aranżacyjnym i scenicznym,
  • instalacji sieci strukturalnej dla urządzeń ekspozycji stałej.

Opracowanie obejmuje rewitalizację i adaptację na cele kulturalne obiektów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego JULIA. W obiektach zlokalizowano wystawy stałe, miejsca pracy twórców kultury, siedzibę zespołu śpiewu i tańca, sale kinowo-widowiskowe, lokale gastronomiczne oraz mini hotel.