Wrocławskie Centrum Treningowe „Spartan Orbita”

ZOBACZ PROJEKT

REALIZACJA PROJEKTU: 2014

LOKALIZACJA: ul. Wejherowska we Wrocławiu

ZLECENIODAWCA: ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Wrocławia

INWESTOR: Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Biuro nasze wykonywało projekt budowlany do celów przetargowych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie wszystkich instalacji w tym: sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych, niskoprądowych, technologii basenowej i uzdatniania wody wraz z kompleksowym projektem sieci uzbrojenia terenu obejmującym dla inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie istniejącego kompleksu basenowego przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu.

W ramach inwestycji zaprojektowano krytą pływalnię z torami o długości 50 m o pow. całk. 11 000 m2 z zespołem zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami budowlanymi.

W skład inwestycji wchodzą następujące obiekty:

  • Budynek Krytej Pływalni
  • Brodziki przejściowe basenów zewnętrznych – wymiary 30×25
  • Plaża basenów zewnętrznych
  • Basen pływacki B (zewnętrzny) – wymiary 50×25
  • Basen rekreacyjny C (zewnętrzny) – wymiary 30×25
  • Stacja filtrów basenowych dla basenów zewnętrznych
  • Przebudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody basenowej