Johnson Controls „Adient” w Siemianowicach Śląskich

ZOBACZ PROJEKT

REALIZACJA PROJEKTU: 2006, 2015-2018

LOKALIZACJA: Siemianowice Śląskie

ZLECENIODAWCA: KAJIMA Europe Sp. z o.o. z Warszawy
ACI Sp. z o.o. z Wrocławia

INWESTOR: Johnson Controls Siemianowice Śląskie Sp. z o.o.
Adient Seating Poland

Fabryka Komponentów Metalowych
Obecnie- Adient Seating Poland

Etap I i Etap II

Zrealizowane zostało zlecenie dla 2 zakładów:

 • Zakład nr 1 – Projekt budowlany i wykonawczy – 27 000 m2 – w roku 2006 oraz w 2015
 • Zakład nr 2 – Projekt budowlany zamienny i przetargowy + nadzór projektowy – 35 000 m2 – 2018

Etap 1 -Budowa zakładu nr 1

Zlecenie obejmowało wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlany i wykonawczej dla Zakładu Produkcyjnego o łącznej powierzchni 21 000 m2 , w skład którego wchodziły następujące obiekty:

 • Hala Produkcyjna,
 • Hala Pras,
 • Budynek biurowo – socjalny.

Zlecenie obejmuje również rozbudowę fabryki o pow. 3 100 m2 następujących obiektów:

 • Hala Pras (rozbudowa),
 • Hala Podajnika Złomu (dobudowa),
 • Część socjalna (dobudowa),
 • Stacja transformatorowa (dobudowa).

Wykonano dokumentację techniczną w zakresie:

 • sieci i instalacje elektryczne,
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji.

Etap 2- Budowa zakładu nr. 2

Zlecenie obejmowało swoim zakresem projekt budowlany zmian będący podstawą do wystąpienia o pozwolenie na budowę, projekt przetargowy i nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych.

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne

 • stacja transformatorowa,

 • ochrona pożarowa obiektu,

 • agregaty prądotwórcze,

 • pomiar energii elektrycznej,