Sia Abrasives Polska Sp. z o.o. w Goleniowie

ZOBACZ PROJEKT

REALIZACJA PROJEKTU: 2016 –2018 r.

LOKALIZACJA: Prosta 21, Goleniów

ZLECENIODAWCA: arch. Krzysztof Tetera – TKS Projektowanie Przemysłowe Polska Sp. z o.o.

INWESTOR: sia Abrasives Polska Sp. z.o.o.

Projekt obejmował wykonanie dokumentacji w zakresie:

 • Budowy nowej hali konfekcyjno-produkcyjnej – pow. całk. ~ 13 300 m2,
 • Budowy nowej hali magazynowej wysokiego składowania – pow. całk. ~ 6 200 m2,
 • Budowa nowej hali wysyłki – pow. całk. 1 100 m2,
 • Budowy nowego budynku biurowo-socjalnego – całk. ~ 3 600 m2,
 • Budowy budynku na materiały eksploatacyjne – pow. całk. ~ 120 m2,
 • Budowy nowych budynków kontroli – pow. całk. ~ 160 m2,
 • Projektu Zagospodarowania Terenu obejmującego budowę i przebudowę: dróg wewnętrznych, parkingów i zjazdów z drogi publicznej.

Nasze biuro wykonało dokumentację techniczną w zakresie:

 • zewnętrznych instalacji elektrycznych obejmujących:
 • budowę, przebudowę i ochronę linii kablowych SN,
 • budowę i ochronę linii kablowych nN,
 • budowę i przebudowę instalacji oświetlenia terenu.
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych obejmujących:
 • wnętrzowe stacje transformatorowe SN/nN,
 • układy pomiaru energii elektrycznej,
 • rozdział energii elektrycznej w obiekcie,
 • instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 • instalacje gniazd wtykowych ogólnych i dedykowanych,
 • zasilanie urządzeń technologicznych budynku,
 • zasilanie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
 • zasilanie systemów niskoprądowych,
 • instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych,
 • instalacja odgromową,
 • instalacje ochrony przeciwprzepięciowej i ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
 • instalacji niskoprądowych, w tym:
 • instalacje sieci okablowania strukturalnego (LAN),
 • instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
 • instalacje AV,
 • instalacje kontroli dostępu (KD),
 • instalacje TV dozorowej (CCTV),
 • instalacje alarmową SSWIN,
 • instalacje domofonowe,
 • instalację automatyki BMS