Zakład Produkcyjny HEESUNG ELECTRONICS POLAND

ZOBACZ PROJEKT

REALIZACJA PROJEKTU: 2006-2007

LOKALIZACJA: Biskupice Podgórne gmina Kobierzyce

ZLECENIODAWCA: ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA

INWESTOR: Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. / GS E&C Poland sp. z o.o.

Zakład produkcyjny Heesung Electronics w Biskupicach Podgórnych o pow. 55 000 m2 składający się z:

 • budynku produkcyjno-magazynowego,
 • budynku biurowego,
 • portierni głównej i portierni wjazdowej,
 • budynku technicznego,
 • budynku kotłowni.

Zakres prac projektowych obejmował:

 • Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 • Projekt Powykonawczy.

w zakresie:

 • stacji transformatorowych SN/nN (3 kpl.) 20kV i 6,6 kV,
 • rozdzielnic oddziałowych nn
 • wewnętrznych linii zasilających SN i nN,
 • instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego,
 • instalacji oświetlenia zewnętrznego,
 • systemów tras kablowych silnoprądowych i słaboprądowych dla całości obiektu,
 • instalacji odgromowej dla całości obiektu,
 • instalacji zasilania i uziemienia urządzeń technologicznych,
 • instalacji dźwiękowego systemu rozgłaszania DSR,
 • instalacji strukturalnej budynku biurowego.